چرا گروه پزشکی صدرا؟

چرا گروه پزشکی صدرا


بیمار حق دارد تا قبل از انتخاب تحقیق نموده و نمونه کارهایی که توسط این مجموعه انجام شده را ببیند

و این مجموعه با تعهد به خدمات خود سعی می نماید تا مشاوره کاملی را در اختیار متقاضی قرار دهد و کلیه مراحل را جزء به جزء حتی بصورت شماتیک به رویت متقاضی برساند.

داشتن موهاي زيبا و پرپشت براي بسياري از افراد يکي از معيارهاي زيبايي محسوب ميشود و در تقويت اعتماد به نفس و ارتباطات و تعاملات موفق اجتماعي فرد و احساس جواني و رضايت دروني او از زندگي نقش به سزايي دارد .

در اين راستا مشخص گرديده که تمامي موارد ريزش مو ناشي از عوامل هورموني و وابسته به هورمون مردانه يا آندروژن است.از آنجاييکه ريشه موي قسمتهاي جلوي پوست سر داراي گيرنده هاي هورموني مردانه هستند با افزايش فعاليت هورموني در مقطع مشخصي از سن فرد که معمولا بين سي الي چهل سال ميباشد ريزش مو و طاسي اتفاق ميافتد.سن و فرم طاسي کاملا وابسته به ارث بوده و شباهت زيادي به والدين و بستگان نسبي دارد.گرچه مصرف داروهاي شيميايي و مکملهاي غذايي روند ريزش مورا کندتر ميکنند اما هرگز نميتوانند اين روند را متوقف کنند و صرفا زمان وقوع تاسي را به تاخير مياندازن.


ادامه مطلب

نکاتی که قبل از کاشت مو باید بدانید:

داشتن موهاي زيبا و پرپشت براي بسياري از افراد يکي از معيارهاي زيبايي محسوب ميشود و در تقويت اعتماد به نفس و ارتباطات و تعاملات موفق اجتماعي فرد و احساس جواني و رضايت دروني او از زندگي نقش به سزايي دارد . در مقابل ريزش مو يکي از مشکلات و عوامل اظطراب و دلهره به خصوص در جوانان محسوب شده و از دير باز دانشمندان در جستجوي راههاي موثري براي حل اين معظل بوده اند..در اين راستا مشخص گرديده که تمامي موارد ريزش مو ناشي از عوامل هورموني و وابسته به هورمون مردانه يا آندروژن است.از آنجاييکه ريشه موي قسمتهاي جلوي پوست سر داراي گيرنده هاي هورموني مردانه هستند با افزايش فعاليت هورموني در مقطع مشخصي از سن فرد که معمولا بين سي الي چهل سال ميباشد ريزش مو و طاسي اتفاق ميافتد.سن و فرم طاسي کاملا وابسته به ارث بوده و شباهت زيادي به والدين و بستگان نسبي دارد.گرچه مصرف داروهاي شيميايي و مکملهاي غذايي روند ريزش مورا کندتر ميکنند اما هرگز نميتوانند اين روند را متوقف کنند و صرفا زمان وقوع تاسي را به تاخير مياندازن.بهترين روش بازگرداندن مو به نواحي طاس و اصلاح ظاهر فرد استفاده از روش پيوند موي طبيعي ميباشد . در اين روش تعدادي از موهايي که گيرنده هورموني ندارند به طور کامل از پشت سر فرد که معمولا در تمامي افراد تا پايان عمر نميريزند خارج و در نواحي فاقد مو کاشته ميشوند و بدين ترتيب فرد ظاهر طبيعي و زيبايي خود را باز مييابد. بايد خاطر نشان کرد که چون در پيوند مو از موهاي طبيعي خود فرد در پشت سر استفاده ميشود ميزان امکان برداشت مو يعني تعداد موهاي قابل استخراج به تراکم موي سر در ناحيه پس سري که بانک مو يا ناحيه دهنده ناميده ميشود بستگي دارد و در هر فرد با فرد ديگر متفاوت و طبعا محدود است، لذا نبايد فريب تبليغات غلط مبني بر پيوند 16000 تار مو يا امثال اينها را خورد. روشهاي پيوند مو به دو گروه عمده تقسيم ميشود: روش FUT و روش FIT ، روشي که در مرکز صدرا انجام ميشود، يک نوع FITاتوماتيک است که تکنولوژي آن متعلق به شرکت مديکامات فرانسه است و از سال 2008 ابداع و به تدريج کامل تر شده است. اين روش دراروپا SAFER و در آمريکا به نام NEOGRAFT ناميده ميشود.

100%

  • عملکرد و موفقیت گروه پزشکی صدرا100%

روش های موجود

روش FUT

در اين روش با برش جراحي نواري با ابعاد متناسب با شرايط بيمار و تعداد موهائي که به طور تخميني براي پوشش دادن ناحيه ي طاسي مورد نياز است، از ناحيه ي پشت سر برداشته شده و درزير ميكروسكپ هاي مخصوص به دقت به قطعات بسيار ريز حاوي فوليكول ها(پياز مو) تقسيم مي شوند. سپس اين گرافت ها به ناحيه ي گيرنده منتقل شده و در سوراخ هائي كه قبلاً به دقت در اين ناحيه طراحي شده اند، قرار داده مي شوند. مزاياي اين روش: سريع بودن كار و امكان كاشت مو در يك جلسه، امكان ايجاد تراكم مناسب در افراد با درجات بالاي طاسي و احتمال بالاي ماندگاري پيوندها ميباشد. معايب آن: ايجاد برشي بزرگ در ناحيه ي پشت سر و باقي ماندن اسكار يا جوشگاه ،كاسته شدن حجم بانك مو به نحوي که در مراحل بعدي براي پيوند مجدد مو بيش از يک و يا حداکثر دوبارديگر نمي توان از بانک موي فرد براي ايجاد تراکم استفاده کرد، وجود خونريزي، محدوديت انجام آن در كساني كه پوست سرشان قابليت متسع شدن را ندارد يا در مراحل اوليه ي ريزش مو قرار دارند و وجود عوارض پس از جراحي از قبيل تورم سر و صورت، درد و يا بي حسي در محل عمل و عدم امکان استفاده از اين روش که بانک موي کوتاهي دارند، ميباشد.


روش FIT

در اين روش به كمك ابزاري به نام پانچ كه قطري حدود يك ميلي متر دارد و با حالت دوراني وارد پوست ناحيه ي برداشت مي شود، واحدهاي مو يكي بعد از ديگري از ناحيه ي پشت سر خارج شده و پس از جمع آوري گرافت ها، كاشت انجام مي شود. اين روش در اکثريت قريب به اتفاق موارد توسط تکنسين هاي آموزش ديده و به روش دستي و با دقت بالا انجام مي شود. مزاياي اين روش: امكان برداشت موهاي بيشتر در جلسات متعدد و متوالي، امكان انجام در افرادي كه به دلايلي از قبيل عدم تمايل به انجام جراحي، داشتن اسکار (جوشگاه) و يا کم بودن مساحت منطقه ي دهنده ي پيوند در اثر عمل FUT قبلي، ديگر كانديد انجام FUT نيستند، امکان انجام آن در اشخاصي که تراکم موي ناحيه دهنده ي پيوند اندک است، خونريزي بسيار كم، عدم نياز به پانسمان و مراقبت اختصاصي از زخم و عدم باقي ماندن اسكاريا محل برداشت. معايب FIT: طولاني بودن زمان انجام آن، احتمال آسيب رسيدن به ناحيه ي زاينده ي ريشه ي مو در حين برداشت با پانچ، محدوديت تعداد برداشت در يك جلسه و كاهش زمان حيات پيوندها در اثر طولاني بودن روند كار.

  • روش FIT100%
  • روش FUT100%

100%

رضایت مراجعین

با توجه به پارامترها و نیازهای مراجعین نتیجه نهایی قبل از اجرا کاملا بررسی و با بیمار مشورت می شود بنابراین مراجعین با علم و آگاهی کامل از نتیجه مثبت متقاضی روشهای ارائه شده هستند.

100%

موفقیت در اجرا

این مجموعه با دارا بودن متخصصین مجرب و با تجربه با اطمینان کامل توانسته که رضایت کلیه مراجعین خود را به نحو عالی برآورده نماید.